Skólanefnd: Samkvæmt lögum um framhaldsskóla (nr. 92 frá 2008) skal menntamálaráðherra skipa fimm manna skólanefnd. Tveir fulltrúar skulu tilnefndir af sveitarstjórnum og þrír skulu skipaðir án tilnefningar. Áheyrnarfulltrúar í skólanefnd eru þrír, einn tilnefndur af kennarafundi, einn af nemendafélagi og einn af foreldraráði. Skólameistari og aðstoðarskólameistari sitja fundi skólanefndar.
   Frá 30. apríl 2013 er skólanefnd skipuð til fjögurra ára sem hér segir:
 - Aðalmenn án tilnefningar eru: Dagbjört Guðmundsdóttir, Reynir Þór Eyvindsson og Thelma Hrund Sigurbjörnsdóttir.
 - Aðalmenn tilnefndir af fulltrúaráði Fjölbrautaskóla Vesturlands fyrir hönd sveitarfélaga eru: Helena Guttormsdóttir og Hjördís Hjartardóttir.
 - Varamenn án tilnefningar eru: Hjördís Garðarsdóttir, Sigríður Víðis Jónsdóttir og Viktor Elvar Viktorsson.
 - Varamenn tilnefndir af fulltrúaráði Fjölbrautaskóla Vesturlands fyrir hönd sveitarfélaga eru: Anna María Þórðardóttir og Þórdís Þórisdóttir.
   Áheyrnafulltrúi kennara sem kjörinn var á kennarafundi 26. maí 2015 er Sigurgeir Sveinsson. Varamaður Sigurgeirs, einnig kjörin 23. maí 2015, er Gyða Bentsdóttir. Áheyrnarfulltrúi nemenda er Jón Hjörvar Valgarðsson. Áheyrnarfulltrúi foreldraráðs er Úrsúla Ragna Ásgrímsdóttir.

   Á fundi skólanefndar 2. september 2014 var Reynir Þór Eyvindsson kjörinn formaður nefndarinnar til eins árs.

Fulltrúaráð: Fulltrúaráð skal vera skólanefnd til ráðuneytis um þjónustu skólans á Vesturlandi og vera tengiliður á milli skólanefndar og sveitarfélaga sem eiga aðild að skólanum.Fulltrúaráð Fjölbrautaskólans skal skipað 12 fulltrúum og 12 til vara. Kjörtímabil fulltrúa sveitarfélaga í fulltrúaráði er fjögur ár og fylgir kjörtímabili sveitarstjórna. Skipting fulltrúa eftir sveitarfélögum er sem hér segir: Akranes 5 fulltrúar og 5 til vara; Borgarbyggð 2 fulltrúar og 2 til vara; Dalabyggð 1 fulltrúi og 1 til vara; Eyja- og Miklaholtshreppur 1 fulltrúi og 1 til vara; Hvalfjarðarsveit 2 fulltrúi og 2 til vara; Skorradalshreppur 1 fulltrúi og 1 til vara.
   Fulltrúaráð skipa Hjördís Stefánsdóttir (Hvalfjarðarsveit), Ingþór Bergmann Þórhallsson (Akranes), Anna María Þórðardóttir (Akranes), Fjóla Benediktsdóttir (Skorradalshreppur), Valdís Gunnarsdóttir (Dalabyggð), Helena Guttormsdóttir formaður (Borgarbyggð), Hjördís Hjartardóttir (Akranes), Lilja Björg Ágústsdóttir (Borgarbyggð), Bjarki Þór Aðalsteinsson (Akranes), Sólveig Rún Samúelsdóttir (Akranes), Þórdís Þórisdóttir (Hvalfjarðarsveit), Þröstur Aðalbjarnarson (Eyja- og Miklaholtshreppur).
   Bjarnveig Ingvarsdóttir er áheyrnarfulltrúi kennara í fulltrúaráði skólans og Þröstur Þór Ólafsson er til vara. Skólameistari er Ágústa Elín Ingþórsdóttir. Skólameistari hefur yfirumsjón með starfsemi skólans, húsum hans og munum og rekstri öllum. Hann ber ábyrgð á að öll starfsemi hans sé í samræmi við lög, reglugerðir og námskrár á hverjum tíma.

Áfangastjóri er Jónína Halla Víglundsdóttir.  Áfangastjóri hefur umsjón með rekstri áfangakerfis við skólann. Sér um skráningu upplýsinga um nemendur er innritast í skólann, mat á námi frá öðrum skólum, færslu námsferilsskrár og miðlun slíkra upplýsinga til kennara og skólastjórnenda.

Aðstoðarskólameistari er Dröfn Viðarsdóttir. Aðstoðarskólameistari er staðgengill skólameistara og honum til aðstoðar við daglega stjórn skólans og rekstur.

Fjármálastjóri er Guðrún Lind Gísladóttir. Fjármálastjóri sér um öll fjármál skólans og bókhald. Fjármálastjóri hefur m.a. yfirumsjón með innheimtu þeirra gjalda er nemendum ber að greiða, s.s. innritunargjalda og húsaleigu á heimavist.

Deildarstjórar: Deildarstjórar hafa umsjón með kennslu, námsefni og námskröfum í þeim greinum sem falla undir deildarstjórn hvers og eins. Til þeirra skulu nemendur leita vegna almennra upplýsinga og vandamála er snerta nám í greinum þeirra. Þeir sjá um námsmat úr öðrum skólum ásamt áfangastjóra og aðstoðarskólameistara.

Deildarstjórar eru:
Bjarnveig Ingvarsdóttir - Íslenska, saga, samfélagsgreinar og íþróttir
Garðar Nordahl - Stærðfræði, tölvufræði, viðskiptagreinar
Þórður Eiríksson - Verknámsgreinar
Kristín L. Kötterheinrich  - Tungumál
Arndís Halla Guðmundsdóttir - Starfsbraut
Þorbjörg Ragnarsdóttir - Raungreinar, heilbrigðisgreinar

Skólaráð: Skólaráð skipa tveir kjörnir fulltrúar nemenda, tveir kjörnir fulltrúar kennara, skólameistari, aðstoðarskólameistari og áfangastjóri. Ef ástæða þykir til situr námsráðgjafi fundi skólaráðs sem áheyrandi með málfrelsi og tillögurétt. Skólaráð er samstarfsvettvangur stjórnenda, kennara og nemenda og skal fjalla um innri málefni skólans sem ekki eru sérstaklega falin skólameistara einum eða almennum kennarafundi. Skólaráð fjallar m.a. um brot nemenda á skólareglum og um undanþágur frá skólasóknarreglum, auk þess sem það fjallar um ýmis málefni nemenda sem þeir sækja til skólayfirvalda. Sá sem leggur erindi fyrir skólaráð skal vitja um afgreiðslu þess. Skólaráð starfar samkvæmt lögum um framhaldsskóla og reglugerð frá menntamálaráðuneytinu.
Fulltrúar kennara í skólaráði eru Finnbogi Rögnvaldsson og Ólöf Húnfjörð Samúelsdóttir. Varamaður er Kristín Edda Búadóttir.  Fulltrúar nemenda í skólaráði eru Guðjón Snær Magnússon og Sandra Ósk Alfreðsdóttir

Please publish modules in offcanvas position.