fbpx

Meðferð gagna

Skólanámskrá FVA

FVA fer með gögn í sinni vörslu sem hafa að geyma persónulegar upplýsingar um nemendur í samræmi við ákvæði laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, laga um Þjóðskjalasafn Íslands og ákvæði upplýsingalaga eftir því sem við á. Starfsfólk skólans er bundið trúnaði og óheimilt er að veita persónulegar upplýsingar um lögráða nemanda án samþykkis hans eða forráðamanna ef um er að ræða nemanda yngri en 18 ára. Skólinn varðveitir upplýsingar um nám nemenda og veitir þeim aðgang að þeim upplýsingum.

Forráðamenn barna yngri en 18 ára hafa aðgang að upplýsingakerfi sínu (Innu) þar sem meðal annars eru birtar einkunnir og skólasókn barna þeirra. Um rétt forsjárlauss foreldris til aðgangs að upplýsingum um barn sitt að 18 ára aldri fer samkvæmt ákvæðum barnalaga nr. 76/2003. Þegar nemandi hefur náð lögræðisaldri er einungis heimilt að veita honum sjálfum, eða þeim sem nemandinn veitir skriflegt umboð, upplýsingar um mál er varða hann persónulega. Skólanum er þó heimilt að veita öðrum skólum upplýsingar um einstaka nemendur vegna flutnings þeirra milli skóla eða vegna þess að þeir stunda nám við fleiri en einn skóla eða fræðslustofnun. Einnig er heimilt að veita fræðsluyfirvöldum slíkar upplýsingar í skýrt afmörkuðum tilgangi. Sé um viðkvæmar persónuupplýsingar að ræða skulu þær þó ekki afhentar nema með upplýstu samþykki forráðamanna eða lögráða nemanda. Persónuupplýsingar skulu afhentar á öruggan hátt þannig að fyllsta trúnaðar sé gætt.