fbpx

nemendur með sérþarfir

Skólanámskrá FVA

Nemendur sem eiga erfitt með nám sökum sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra örðugleika, nemendur með dyslexíu, langveikir nemendur, nemendur með heilsutengdar sérþarfir og nemendur með þroskahömlun og skyldar raskanir, eiga rétt á sérstökum stuðningi í námi í samræmi við metnar sérþarfir. Nemendur með þroskahömlun og skyldar raskanir skulu stunda nám við hlið annarra nemenda eftir því sem kostur er. Mikilvægt er að veita nemendum með sérþarfir kennslu og þann stuðning sem þeir þurfa á að halda og tök eru á að veita, samanber gildandi reglugerð um nemendur með sérþarfir.

Mikilvægt er að skólinn fái aðgang að upplýsingum frá grunnskóla þessara nemenda til þess að geta undirbúið sig betur og brugðist við á viðeigandi hátt. Í reglugerð nr. 230/2012 kemur fram að það er á ábyrgð foreldra að veita skólanum allar upplýsingar um sérþarfir ólögráða barna sinna og þörf þeirra fyrir stuðning í námi.