VÉLVIRKJUN

Vélvirkjun er löggilt iðngrein. Meðalnámstími í vélvirkjun er fjögur ár, samtals 6 annir í skóla og 60 vikna starfsþjálfun. Markmið námsins er að gera nemendum kleift að takast á við þau viðfangsefni sem vélvirkjar inna af hendi, þ.e. uppbyggingu og viðhald véla, kælikerfa og loftstýringa, bilanaleit og stýringar. Inntökuskilyrði á brautina er að hafa lokið grunnskóla með lágmarks-hæfnieinkunn C í íslensku og stærðfræði eða að hafa lokið 1. þreps áföngum í þessum greinum. Náminu lýkur með sveinsprófi er veitir rétt til starfa í iðninni og til inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs. 
Haustið 2020 fer af stað kennsla á nýrri málm- og véltæknibraut – brautarlýsing væntanleg. 

Prentvæn útgáfa – væntanleg
Nánari brautarlýsing í námsskrárgrunni – væntanleg

Skoðaðu þig um í smíðasalnum!
Skoðaðu þig um í vélasalnum!
CNC-vélar í smíðasalnum