fbpx

Velkomin í FVA!

upplýsingar fyrir nýja nemendur

Vegna innritunar á vorönn 2024

Innritun eldri nema: 15. janúar 2024 – 31. maí 2024

Innritun á starfsbrautir: 1. febrúar 2024 – 29. febrúar 2024

Innritun nýnema sem ljúka 10. bekk í vor: 20. mars 2024 – 8. júní 2024

Innritun í dreifnám á sjúkraliðabraut: 1. – 31. maí

Hægt er að sækja um á allar bók- og verknámsbrautir í dagskóla. Sótt er um á menntagátt.is. Þar er einnig hægt að sækja um á heimavist.

Sótt er um nám á afreksíþróttasviði hér.

Frekari upplýsingar um innritun er að finna á  www.menntagátt.is

Sjáðu kynningarefni um FVA:

Spurt og svarað um FVA:

Hvar er skólinn staðsettur?

Skólinn er staðsettur miðsvæðis á Akranesi, á Vogabraut 5

Hvað er heimavistarskóli?

Heimavistarskóli eru framhaldsskólar sem bjóða nemendur uppá húsnæði í næsta nágrenni við skólann gegn vægu gjaldi.  

Heimavistarskólar eru góður kostur fyrir nemendur sem búa á stöðum þar sem ekki eru starfræktir framhaldsskólar.  

Hverjir geta verið á heimavistinni?

Nemendur sem eiga heima utan póstnúmers 300

Hvað kostar að vera á heimavist?

Heimavistargjald er 38.000 krónur á mánuði, þ.e. 171.000 krónur á önn m.v. tveggja manna herbergi. Við bætist 2.000 króna lykilgjald sem er endurgreitt þegar lykli er skilað. 

Heimavistargjald fyrir einstaklingsherbergi er 48.000 krónur á mánuði, þ.e. 216.000 krónur á önn að viðbættu lyklagjaldi. 

Íbúar á heimavist sem kaupa hádegisverð 4 eða 5 daga í viku fá 20.000 króna afslátt af heimavistargjaldi. 

Þegar nemandi er skráður á vist greiðir hann 15.000 króna staðfestingargjald sem gengur upp í leigu. Staðfestingargjald er ekki endurgreitt þó nemandi hætti við að koma á vistina. Þegar nemandi flytur inn á vistina skuldbindur hann sig til að greiða húsaleigu til loka annar jafnvel þótt hann kjósi að flytja af vistinni fyrir annarlok. 

Greiðslu vegna heimavistargjalds er skipt niður á 4 greiðsluseðla yfir önnina. 

Er bekkjarkerfi eða áfangakerfi í skólanum?

Í skólanum er áfangakerfi, en iðnnámsbrautir eru líkari bekkjarkerfi

Hver eru inntökuskilyrðin?

Lágmarkshæfnieinkunn á náttúrufræðabraut og í rafvirkjun er B í stærðfræði og C í íslensku. Lágmarkshæfnieinkunn á aðrar verk- og bóknámsbrautir er C í stærðfræði og íslensku. Nánar er sagt frá inntökuskilyrðum í skólanámskránni. 

Hvaða námsbrautir eru í boði?

Í boði eru bóknámsbrautir til stúdentsprófs: náttúrufræðibraut, félagsfræðibraut og opin stúdentsbraut. Opin stúdentsbraut skiptis í íþrótta– og heilsusvið, lista- og nýsköpunarsvið, opið svið, tónlistarsvið, tungumálasvið og viðskipta- og hagfræðisvið.  

Iðn- og verknám: Húsasmíði, vélvirkjun, rafvirkjun, sjúkraliðanám og félagsliðanám.

Framhaldsskólabraut og starfsbraut.  

Viðbótarnám til stúdentsprófs eftir iðn- og verknám.  

Bjóðum uppá afreksíþróttasvið samhliða öllum námsbrautum skólans.  

Hvað er afreksíþróttasvið?

Afreksíþróttasvið við FVA er samstarfsverkefni FVA, íþróttafélaga á Akranesi og Akranesbæjar. Sviðið er hugsað fyrir nemendur sem hafa stundað afreksíþróttir í töluverðan tíma og vilja hafa aukið svigrúm til að stunda íþrótt sína samhliða námi í skólanum. 

Efnisgjald á afreksíþróttasviði er 35.000 krónur á önn. 

Hvaða námsbrautir eru í boði í dreifnámi?

Við bjóðum uppá nám í húsasmíði, sjúkraliða og félagsliða í dreifnámi 

Hvað eru margir nemendur í skólanum?

Nemendur eru að jafnaði um 550 talsins.

Hver eru innritunargjöldin í FVA?

Sjá gjaldskrá skólans hér: https://fva.is/thjonusta/gjaldskra/

Hvernig er námsmatið í skólanum?

Námsmat er breytilegt eftir fögum, en símat er aukast. Það þýðir álagi er dreift jafnt og þétt yfir önnina. Verkefnavinna, einstaklingsog hópaverkefni ásamt hlutaprófum. Lokapróf er í vissum greinum og vægi þeirra oftast undir 50% þar sem heildareinkunn byggir á fjölbreyttu námsmati 

Hvernig er félagslífið í FVA?

Félagslífið hjá nemendafélagi NFFA er mjög skemmtilegt og fjölbreytt. Félagið tekur þátt í helstu viðburðum framhaldsskólanna, t.d. Gettu betur, Söngkeppni framhaldsskólanna, Morfís, FRÍS. Farið er í nýnemaferð, haldin böll, kaffihúsakvöld og árshátíð svo eitthvað sé nefnt

Allskonar klúbbar eru starfandi, t.d.  tónlistarklúbbur, kvikmyndaklúbbur, íþróttaklúbbur, viskuklúbbur, góðgerðafélag, hinseginfélag og leiklistarklúbbur

Skólinn tekur líka þátt í félagslífinu og uppbrotsdagar eru á hverri önn, á haustönn er Skammhlaup og á vorönn eru Opnir dagar.  

Má ég sleppa skólaíþróttum ef ég æfi íþróttir?

Hægt er sækja um íþóttaæfingar metnar sem skólaíþróttir. Slíkt þarf gerast í upphafi hverrar annar

Er tekið tillit til námsefiðleika, t.d. lesblindu og ADHD?

Í Fjölbrautaskóla Vesturlands leggjum við kapp á að aðstoða alla nemendur við að ná árangri í námi. Þeir nemendur sem eru með sértæka námerfiðleika eru beðnir um að koma við hjá náms- og starfsráðgjafa okkar til þess að hann geti veitt sem besta þjónustu.

Er boðið uppá einhverja námsaðstoð, t.d. auktíma?

Boðið er uppá aukatíma í stærðfræði í formi jafningjafræðslu. Þá sjá eldri nemendur um kennsluna. Slíkir tímar eru 2x í viku.

Þarf ég að senda kynningarbréf með umsókn?

Nei, þess þarf ekki.

Verða nemendur að hafa fartölvur til umráða?

Nei, það er ekki gerð krafa um slíkt þótt það sé kostur að vera með eigin tölvu. Nemendur komast alltaf í tölvur og prentara á bókasafni og í tölvuveri.

Hvað gerir náms- og starfsráðgjafi í skólanum?

Hlutverk náms- og starfsráðgjafa er fyrst og fremst að vera málsvari og trúnaðarmaður nemenda innan skólans og standa vörð um velferð þeirra. 

Náms- og starfsráðgjafi veitir t.d. aðstoð við gerð námsáætlunar, veitir ráðgjöf vegna náms- og starfsvals, leiðbeinir um árangursrík vinnubrögð í námi. Leiðbeinir með prófundirbúning og prófkvíða.  

Sjá nánar hér: https://fva.is/thjonusta/nams-og-starfsradgjof/

Er skólahjúkrunarfræðingur í skólanum?

Nemendur og foreldrar/forráðamenn geta leitað upplýsinga, aðstoðar og stuðnings hjá skólahjúkrunarfræðingi. 

Skólahjúkrunarfræðingur er við þrjá daga í viku. Mánudaga kl. 12-16. Þriðjudaga og fimmtudaga kl. 9-16.  

Tímabókanir á iris@fva.is -eða bara mæta á staðinn.

Hefur þú spurningar varðandi innritun og nám við FVA?
Sendu skilaboð hér:

11 + 6 =