Námsáætlanir og val

NEMENDUR

STARFSMENN

ÁFANGAR Í BOÐI

Hvað viltu læra á næstu önn?

Valtímabil fyrir vorönn 2022 er 4. til 11. október nk. Með vali sínu staðfesta nemendur að þeir ætli að stunda nám við skólann á næstu önn.

Valið fer fram í Innu, þau sem vilja aðstoð við að skrá eða breyta vali geta haft samband við áfangastjóra eða náms- og starfsráðgjöf. Nýnemar fá aðstoð við valið í umsjónartíma.

Fyrirhuguð er áfangakynning á sal skólans 4. október kl. 14:20-15:00 – Fylgist líka með hér og á Instagram.

Bóknámsbrautir - VAL FYRIR VOR 2022

Nemendur á Framhaldsskólabraut: eiga að velja íslensku, ensku, stærðfræði, UPPT1UU05 og 1-2 áfanga að eigin vali í aðalval.

Allir nemendur fæddir árið 2005 eiga að velja áframhald í lífsleikni LÍFS2FL05 og íþróttir ÍÞRÓ1GH02.

Valáfangar í bóklegum áföngum: Allir áfangar nema íþróttir, leiklist og verklegir áfangar.

Valáfangar í raungreinum, stærðfræði og tölvugreinum á náttúrufræðabraut: EFNA3LR05, NÆRI2NH05, LÍFF3RI05, LÍFF2ÖR05,  LÍOL2IL05, TÖLF1TF05, STÆR3ÁT05, STÆR3YS05

Valáfangar í samfélagsgreinum á félagsfræðabraut: BÓKF1IN05, BÓKF2BÓ05, HAGF2GR05, KYNJ2KY05, KYNH2KL05, SAGA3MM05, SÁLF2ÞS05, STJÓ3ST05, UPPE3BV05.

Áfangar á opinni stúdentsbraut, íþrótta og heilsusviði: ÍÞRF, LÍFF2GR05, LÍOL2IL05, NÆRI2NH05, SÁLF2IS05, SÁLF2ÞS05, UPPE2UM05, valáfangar í íþróttum: ÍÞRÓ1FS01, ÍÞRÓ1SU01, ÍÞRÓ1GA01, ÍÞRÓ1BA01

Áfangar á opinni stúdentsbraut, lista- og nýsköpunarsviði:  LEIK2FL05, MYNL2GM05, NÝSK3HN05

Áfangar á opinni stúdentsbraut, viðskipta og hagfræðisviði: BÓK1IN05, BÓK2BÓ05, HAGF2GR05, UPPT1OF05, STÆR2ML05, STÆR3KV05, STÆR3DI05

Áfangar á opinni stúdentsbraut, tungumálasviði: DANS3KV05, ÍSLE3NS05, ENSK3SB05, SAGA2UN05, SAGA3MM05

Almennar leiðbeiningar fyrir val á bóknámsbrautum

Nemendur á stúdentsbrautum þurfa að huga tímanlega að því að velja áfanga í vali á brautunum.

  • Félagsfræðabraut: 20 einingar í vali í samfélagsgreinum og 20 einingar í vali í bóklegum greinum.
  • Náttúrufræðabraut: 20 einingar í vali í raungreinum, stærðfræði og tölvugreinum og 15 einingar í vali í bóklegum greinum.
  • Nemendur á opinni stúdentsbraut sem hafa ekki valið sér svið eiga að panta tíma hjá náms- og starfsráðgjafa til að velja svið og fara yfir námsáætlun.

Nýnemar sem hefja nám við FVA eftir 10. bekk eiga að velja ÍÞRÓ1ÍA01 á fyrsta ári.

Upplýsingar um röð áfanga á stúdentsbrautum má finna hér.

Sýnishorn af ýmsum námsætlunum fyrir brautir skólans:

Félagsfræðabraut xls pdf
Félagsfræðabraut með afreksíþróttasviði xls pdf
Framhaldsskólabraut xls pdf
Náttúrufræðabraut xls pdf
Náttúrufræðabraut með afreksíþróttasviði  xls pdf
Opin stúdentsbraut með íþrótta- og heilsusviði xls pdf
Opin stúdentsbr. með íþrótta- og heilsusviði og afreksíþróttasviði xls pdf
Opin stúdentsbraut með tungumálasviði xls pdf
Opin stúdentsbraut með opnu sviði  xls pdf
Opin stúdentsbraut með viðskipta- og hagfræðisviði xls pdf

 

Almennar leiðbeiningar fyrir val á iðnbrautum

Auk áfanga sem hér eru taldir velja nemendur stærð­fræði, ísl­ensku, dönsku, ensku, lífsleikni og íþróttir. Fjöldi áfanga og hvaða áfangar nemandi tekur fer eftir námshraða hvers og eins.

Nemendur á iðnbrautum þurfa að fylgja því skipulagi sem hér er lýst ef þeir ætla að ljúka brautinni á jafnmörgum önn­um og miðað er við í námskrá.

Rafvirkjun (RAF)

Húsasmíði (HÚS)

Vélvirkjun (VÉL)

Stúdentspróf eftir iðnnám

Öllum sem ljúka iðnnámi gefst kostur á við­bótar­námi til stúdentsprófs. Lýsingu á viðbótarnáminu má finna hér:

Nemendur sem ætla að ljúka iðnnámi og stúd­entsprófi á 8 til 9 önnum þurfa að skipu­leggja nám sitt a.m.k. frá þriðju önn með það fyrir augum að komast áleiðis í bóklegum greinum (eins og ísl­ensku, ensku og stærðfræði) samhliða iðnnáminu. Best er að vinna þetta skipulag í sam­ráði við námsráðgjafa eða áfangastjóra.