fbpx

Skólasóknarreglur

Skólanámskrá FVA

Eftirfarandi reglur gilda um skólasókn, skráningu óheimilla fjarvista, viðurlög við þeim og einkunn fyrir skólasókn:

 

 1. Nemendur skulu sækja allar kennslustundir samkvæmt stundatöflu sinni og koma stundvíslega til kennslu.
 2. Ef nemandi er fjarverandi úr kennslustund, eða mætir eftir að 15 mínútur kennslustundar eru liðnar, skráir kennari fjarvist í Innu. Komi nemandi of seint, þ.e. eftir að kennari hefur lokið við að skrá viðveru, en þó áður en 15 mínútur eru liðnar, skrifar kennari S fyrir seint. Sambærilegar reglur gilda yfirgefi nemandi kennslustund áður en henni er lokið. Þrjú S jafngilda einu F sem táknar fjarvist.
 3. Nemandi, sem ekki hefur mætt í kennslustund getur ekki farið fram á að fá kennslu í því efni sem búið er að fara yfir.
 4. Nemendur geta fylgst með skólasókn sinni í Innu. Eftir 5 og 10 vikur í kennslu er mætingayfirlit tekið; nemendur með 9 fjarvistastig eða fleiri fá senda viðvörun um yfirvofandi úrsögn úr áfanga og leiðbeiningar um hvernig þeir geta nýtt andmælarétt sinn.
 5. Kennurum er heimilt að setja reglur um mætingu og aðra ástundun í námsáætlanir einstakra áfanga. Í þeim tilvikum skal koma fram hvaða afleiðingar það hefur fyrir nemandann fari hann ekki að reglum áfangans.
 6. Veikindi og önnur forföll skal tilkynna í gegnum Innu eða á skrifstofu skólans samdægurs. Nemanda ber að tilkynna forföll fyrir klukkan 10:00 hvern virkan dag sem forföll vara. Veikindi sem vara skemur en einn dag er ekki hægt að tilkynna rafrænt en nemandi getur gert grein fyrir þeim á skrifstofu skólans.
 7. Forföll vegna heimsókna til lækna eða annarra sérfræðinga á heilbrigðissviði sem vara skemur en einn skóladag er hægt að tilkynna á skrifstofu. Slíkri tilkynningu skal fylgja vottorð eða dagsett kvittun frá heilbrigðisstofnun.
 8. Ef forföll vegna veikinda eru samtals meira en sem svarar tveim vikum getur skólameistari krafist þess að veikindaforföll verði eftirleiðis staðfest með vottorði frá lækni eða skólahjúkrunarfræðingi.
 9. Ef nemandi gerir grein fyrir öllum veikindaforföllum í samræmi við 3. og 4. grein hér að ofan þá valda veikindi því ekki að hann fái lægri einkunn en 7 fyrir skólasókn. (Veikindi eru dregin frá upp að 93%).
 10. Einkunn er gefin fyrir skólasókn og birtist hún í námsferli nemenda og á útskriftarskírteini. Skólasóknareinkunn ræðst af skólasókn samkvæmt töflunni hér fyrir neðan. Nemandi í fullu námi (24 kennslustundum eða meira) sem nær 9 eða 10 í skólasóknareinkunn fær 1 einingu á fyrsta þrepi sem er færð inn í námsferil hans við lok annar.
  Frá 98% upp í 100% gefur einkunnina 10
                 Frá 96% upp að 98% gefur einkunnina 9
                 Frá 93% upp að 96% gefur einkunnina 8
                 Frá 90% upp að 93% gefur einkunnina 7
                 Frá 87% upp að 90% gefur einkunnina 6
                 Frá 85% upp að 87% gefur einkunnina 5
                 Frá 82% upp að 85% gefur einkunnina 4
                 Frá 80% upp að 82% gefur einkunnina 3
                 Frá 78% upp að 80% gefur einkunnina 2
                 Skólasókn undir 78% gefur einkunnina 1
 11. Sé skólasóknareinkunn lægri en 5 á nemandi ekki vísa skólavist á næstu önn.
 12. Ef um langvarandi veikindi nemanda er að ræða skal hafa samband við skólahjúkrunarfræðing eða náms- og starfsráðgjafa í upphafi hverrar annar og fylgja fyrirmælum þeirra um regluleg samskipti á önninni.
 13. Í sumum verklegum áföngum og áföngum án lokaprófs er gerð krafa um viðveru og þeim er ekki hægt að ljúka ef forföll eru umfram tilskilið hámark sem er tilgreint í námsáætlun.
 14. Ef nemandi mætir ekki í skólann fyrstu 5 kennsludagana á önn og lætur ekki vita af sér á skrifstofu skólans þá verður haft samband við hann til að leita skýringa. Hyggist hann ekki stunda nám við skólann þá önn verður hann gerður óvirkur í INNU.