fbpx

Niðurfelling fjarvista

Skólanámskrá FVA

Reglur um niðurfellingu fjarvista af öðrum ástæðum en veikindum

Fjarvistir eru felldar niður að fullu í eftirfarandi tilvikum:

  1. Vegna námsferða á vegum skólans (ferðir skipulagðar af nemendafélagi skólans samþykktar af skólastjórnendum falla hér undir).
  2. Vegna tiltekinna starfa í stjórn nemendafélags skólans að fengnu leyfi skólameistara.
  3. Vegna keppnisferða á vegum skólans eða nemendafélags skólans að fengnu leyfi skólameistara.
  4. Vegna vinnu við undirbúning og framkvæmd stórviðburða á vegum nemendafélags skólans að fengnu leyfi skólameistara.
  5. Vegna þátttöku í, eða undirbúnings fyrir, íþróttakeppni á vegum landsliðs, enda liggi fyrir staðfesting á slíkri þátttöku frá viðkomandi sérsambandi.
  6. Þegar rökstudd umsókn um leyfi vegna brýnna erinda liggur fyrir frá nemanda eða forráðamönnum hans að fengnu leyfi skólameistara.

Fjarvistir eru felldar niður að hluta (þ.e. eins og um veikindi væri að ræða) í eftirfarandi tilvikum:

  1. Vegna þátttöku í, eða undirbúnings fyrir, íþróttakeppni á vegum íþróttafélags, enda liggi fyrir staðfesting á slíkri þátttöku frá viðkomandi íþróttafélagi.
  2. Vegna ófærðar eða annarra óviðráðanlegra tilvika, enda geti nemandi skýrt og staðfest þá töf sem hann varð fyrir.
  3. Vegna útfarar nákomins ættingja eða vinar.
  4. Vegna veikinda barns sem nemandi á eða hefur á framfæri.

Þegar rökstudd umsókn um leyfi vegna brýnna erinda liggur fyrir frá nemanda eða forráðamönnum hans að fengnu leyfi skólameistara.