fbpx

1.4 Innra mat

Skólanámskrá FVA

Viðfangsefni innra mats hjá FVA byggja á framhaldsskólalögum nr. 92/2008. Þar segir í 40. gr. laganna að markmið mats og eftirlits með skólastarfi skuli vera að:

a) veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda, starfsfólks framhaldsskóla, viðtökuskóla, atvinnulífs, foreldra og nemenda,
b) tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrá framhaldsskóla,
c) auka gæði skólastarfs, stuðla að umbótum og aukinni ábyrgð skóla á eigin starfi,
d) tryggja að réttindi nemenda séu virt og þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á samkvæmt lögum.

Byggt á þessu eru eftirfarandi þættir fastir liðir í vinnu við innra mat:

 • Kennslukannanir (mat nemenda á kennslu og námsefni).
 • Viðhorfskannanir:
  • Mat á líðan nemenda sem og viðhorfi þeirra og forráðamanna til ýmissa þjónustuþátta (mötuneyti, bókasafn, aðgengismál o.fl.).
  • Mat á líðan starfsfólks og viðhorfi til þjónustuþátta og aðbúnaðar; 
 • Samtöl (reglubundin starfsmannasamtöl og snerpusamtöl í kjölfar kennslukannana).
 • Stofnun ársins.
 • Rýni í töluleg gögn og lykiltölur (s.s. gögn úr Innu til að greina aðsókn, gengi í námi, brottfall o.fl.).
 • Ungt fólk, Rannsóknir og greining
 • Skólapúlsinn

Matsskýrslur FVA má sjá hér.