fbpx

 Innritun nemenda og inntökuskilyrði

Skólanámskrá FVA

Þeir sem lokið hafa grunnskólanámi, hafa hlotið jafngilda undirstöðumenntun hafa náð 16 ára aldri eða eru á 16. aldursári eiga rétt á að hefja nám í framhaldsskóla.

Innritun nemenda og inntökuskilyrði

Inntökuskilyrði í nám í dagskóla eru eftirfarandi:

Braut Inntökuskilyrði
Félagsvísindabraut (FÉL) Hæfnieinkunn að lágmarki C í íslensku og stærðfræði
Framhaldsskólabraut (FRH) Engin inntökuskilyrði
Náttúruvísindabraut (NÁT) Hæfnieinkunn að lágmarki C í íslensku og B í stærðfræði
Opin stúdentsbraut (OS – öll svið) Hæfnieinkunn að lágmarki C í íslensku og stærðfræði
Viðbótarnám til stúdentsprófs (VIS) Burtfararpróf af iðnbraut með lok á hæfniþrepi 3
Húsasmíði (HÚS) Hæfnieinkunn að lágmarki C í íslensku og stærðfræði
Málm- og véltæknibraut (VÉL) Hæfnieinkunn að lágmarki C í íslensku og stærðfræði
Rafvirkjun (RAF) Hæfnieinkunn að lágmarki C í íslensku og B í stærðfræði
Starfsbraut (ST4) Skila þarf viðeigandi greiningargögnum

Til að hefja nám á öðru hæfniþrepi í dönsku, ensku, íslensku og stærðfræði þarf nemandi að hafa náð hæfnieinkunn B við lok grunnskóla eða að hafa lokið fyrsta þreps áföngum í þessum greinum.

Nemendur, sem hafa náð 18 ára aldri, geta sótt um inngöngu á einstakar brautir þótt þeir uppfylli ekki þessar kröfur um námsárangur við lok grunnskóla.

Við val nemenda inn í skólann eða á einstakar brautir er horft til gildandi reglugerðar um innritun nemenda, nr. 1150/2008, og þá forgangsröðun sem þar er lögð til grundvallar. Þegar velja þarf á milli nemenda sem eru á sama stað skv. þeirri forgangsröðun er höfð hliðsjón af einkunnum fyrir ákveðnar námsgreinar og/eða ástundun þegar það á við. Skólameistara er einnig heimilt að fela náms- og starfsráðgjöfum eða áfangastjóra að kalla umsækjendur í viðtal og forgangsraða út frá niðurstöðum úr því.