fbpx

 Innritun nemenda og inntökuskilyrði

Skólanámskrá FVA

Allir sem lokið hafa námi í grunnskóla eða öðru jafngildu námi eiga kost á að hefja nám við Fjölbrautaskóla Vesturlands. Inntökuskilyrði á námsbrautir, aðrar en framhaldsskólabraut og starfsbraut, eru að hafa lokið grunnskóla með lágmarkshæfnieinkunn C í íslensku og stærðfræði eða að hafa lokið 1. þreps áföngum í þessum greinum. (11. júní 2020) Til að hefja nám á öðru hæfniþrepi í dönsku, ensku, íslensku og stærðfræði þarf nemandi að hafa náð hæfnieinkunn B við lok grunnskóla eða að hafa lokið 1. þreps áföngum í þessum greinum.

Nemendur, sem hafa náð 18 ára aldri, geta sótt um inngöngu á einstakar brautir þótt þeir uppfylli ekki þessar kröfur um námsárangur við lok grunnskóla.

Á sumum brautum er aðeins unnt að taka við takmörkuðum nemendafjölda. Ef ekki er hægt að veita inngöngu öllum umsækjendum sem uppfylla ofangreind inntökuskilyrði þá er höfð hliðsjón af einkunn fyrir ástundun eða skólasókn, og námsárangur í öðrum greinum þar sem það á við, þegar valið er milli umsækjenda.

Auk inntökuskilyrða á námsbrautir eru undanfarakröfur í einstaka áfanga sem er gerð grein fyrir hér á eftir.

Inntökuskilyrði í áfanga

Auk inntökuskilyrða á námsbrautir, sem fjallað er um hér fyrir ofan, eru í gildi inntökuskilyrði eða undanfarakröfur í einstaka áfanga.

DANS1GD05

Hæfnieinkunn C í dönsku á grunnskólaprófi

DANS2BF05

Hæfnieinkunn B í dönsku á grunnskólaprófi eða DANS1GD05

EFNA2AE05

Hæfnieinkunn C í náttúrufræði úr grunnskóla

ENSK1GR05

Hæfnieinkunn C í ensku á grunnskólaprófi

ENSK2EV05

Hæfnieinkunn B í ensku á grunnskólaprófi

FÉLA1BY05

Hæfnieinkunn C í samfélagsgreinum úr grunnskóla eða 1. þrep í íslensku

ÍSLE1AL05

Hæfnieinkunn C í íslensku á grunnskólaprófi

ÍSLE2RL05

Hæfnieinkunn B í íslensku á grunnskólaprófi eða ÍSLE1AL05

JARF2JA05

Hæfnieinkunn C í náttúrufræði úr grunnskóla

LÍFF2GR05

Hæfnieinkunn C í náttúrufræði úr grunnskóla

SAGA1ÞM05

Hæfnieinkunn C í samfélagsgreinum úr grunnskóla eða 1. þrep í íslensku

SÁLF2IS05

Hæfnieinkunn C í samfélagsgreinum úr grunnskóla eða 1. þrep í íslensku

STÆR1RJ05

Hæfnieinkunn C í stærðfræði á grunnskólaprófi

STÆR2ML05

Hæfnieinkunn B í stærðfræði á grunnskólaprófi

UMHV2OF05

Hæfnieinkunn C í náttúrufræði úr grunnskóla eða LÍFV1GN05

UPPE2UM05

Hæfnieinkunn C í samfélagsgreinum úr grunnskóla eða 1. þrep í íslensku