fbpx

2.8 Upplýsingar um nemendur

Skólanámskrá FVA

Skráning og meðferð upplýsinga

Skólinn skráir námsferla nemenda, námsárangur, viðveru og fleiri upplýsingar sem varða skólagönguna í gagnagrunn sem kennarar, náms- og starfsráðgjafar og skólastjórnendur hafa aðgang að.

Rafrænar upplýsingar um nemendur eru aðgangsstýrðar og skal starfsfólk skólans sem hefur aðgang að upplýsingum gæta þess að engir aðrir fái vitneskju um lykilorðið. Skólastjórnendur eru tafarlaust upplýstir hafi starfsmaður grun um að gögn sem meðhöndla ber sem trúnaðarmál séu aðgengileg óviðkomandi.

Starfsfólk skólans sem aðgang hefur að gögnum um nemendur er bundið trúnaði og óheimilt er að veita persónulegar upplýsingar um nemanda án samþykkis þess sem í hlut á og forráðamanna ef um er að ræða nemanda yngri en 18 ára. Sjá persónuverndarstefnu á vef skólans.

Aðgangur að upplýsingum

Hver nemandi fær aðgang að rafrænum upplýsingum sem skráðar eru um hann sjálfan. Ef nemandi er yngri en 18 ára hafa forráðamenn einnig aðgang að sömu upplýsingum. Forráðamenn geta enn fremur fengið upplýsingar um námsframvindu, skólasókn eða annað sem tengist barni þeirra sérstaklega með því að hafa samband við skólastjórnendur.

Þegar nemandi hefur náð 18 ára aldri er einungis heimilt að veita honum sjálfum, eða þeim sem hann veitir skriflegt umboð, upplýsingar um mál er varða hann persónulega.