fbpx

Gjaldtaka

Skólanámskrá FVA

Nemendum í opinberum framhaldsskólum stendur til boða án endurgjalds, kennsla og önnur þjónusta sem skólinn skipuleggur fyrir nemendur. Skólameistari ákveður upphæð innritunargjalds en mennta- og barnamálaráðuneyti ákveður í reglugerð hámarksupphæð þess. Ef nemendur eru innritaðir utan þess tíma sem auglýstur er til innritunar er heimilt að hækka gjaldið um 25% fyrir þá önn. Sama gjald er tekið fyrir nemanda hvort sem hann er í fullu námi eða hlutanámi. Litið er á innritunargjald sem staðfestingu á skólavist.

Framhaldsskólum er heimilt að innheimta gjald af nemendum fyrir valkvæða starfsemi, svo sem verklegan áfanga, leikhús-, vettvangs- eða safnferðir í tengslum við námið. Heimilt er að innheimta gjald fyrir aðra þjónustu sem í boði er og telst ekki vera hluti af eða leiða af lögbundnu hlutverki skóla. Gjaldið tekur til þátta eins og útgáfu skírteina, aðgangs að þráðlausu neti, tölvuforritum, útgáfu netfangs, gagnapláss, skápaleigu, prentunar og fjölföldunar. Skólameistari auglýsir gjaldskrá á vef skólans að höfðu samráði við skólanefnd. Gjaldskrá skal að hámarki miðast við kostnað.