fbpx

Jafnlaunastefna

Jafnlaunastefna FVA

Jafnlaunastefna FVA er að öllum starfsmönnum[1] skólans, konum og körlum, skuli greidd jöfn laun[2] og þau skuli njóta sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf, þ.e. að sömu viðmið eru lögð til grundvallar við ákvörðun launa og að þau feli ekki í sér kynjamismunun eða ómálefnalegan launamun.

Til þess að stuðla að þessu mun FVA:

  1. Fylgja lögum, reglum og kjarasamningum (þar innifalið stofnanasamningum) sem í gildi eru á hverjum tíma og lúta að þeirri meginreglu að konum og körlum skuli greidd jöfn laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.
  2. Innleiða vottað jafnlaunakerfi í samræmi við kröfur jafnlaunastaðalsins ÍST 85:2012, sbr. ákvæði laga um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna nr.  150/2020 og lög nr. 56/2017 um jafnlaunavottun.
  3. Skjalfesta jafnlaunakerfið og skapa þannig umgjörð til að setja fram og rýna jafnlaunamarkmið, viðhalda kerfinu og tryggja stöðugar umbætur með virku eftirliti og viðbrögðum.
  4. Framkvæma árlega launagreiningu þar sem borin eru saman jafnverðmæt störf og athugað hvort munur mælist á launum eftir kyni. Kynna í framhaldi helstu niðurstöður fyrir starfsmönnum.
  5. Fara eftir verklagsreglum jafnlaunakerfisins sem fjalla um viðbrögð við óútskýrðum launamun.
  6. Gera innri úttekt á jafnlaunakerfinu í samræmi við verklagsreglu.
  7. Halda árlega rýni stjórnendateymis skólans á jafnlaunakerfið og hlítingu þess við lög og reglur.
  8. Kynna stefnuna árlega fyrir starfsmönnum og birta stefnuna á heimasíðu svo hún sé aðgengileg þeim og almenningi.

Jafnlaunastefnan er órjúfanlegur hluti af launastefnu FVA.

19. nóvember 2021

Steinunn Inga Óttarsdóttir, skólameistari

[1] Með starfsmanni er átt við launamann sem vinnur launað starf hjá FVA, á grundvelli ráðningarsamnings, tímabundið eða ótímabundið, í samræmi við rétt hans skv. kjarasamningi.

[2] Með launum er átt við laun eins og þau eru skilgreind í 2. gr. jafnréttislaga nr. 150/2020, 9. lið, þ.e. sem „Almennt endurgjald fyrir störf og hvers konar frekari þóknun, bein og óbein, hvort heldur er með hlunnindagreiðslum eða með öðrum hætti sem atvinnurekandi greiðir starfskrafti fyrir vinnu.“