fbpx

4.1 Samskipti við forráðamenn nemenda

Skólanámskrá FVA

Starfsfólki skólans ber að hafa hagsmuni nemenda að leiðarljósi og gæta þagmælsku um einkamál nemenda og forráðamanna þeirra sem þeir fá vitneskju um. Starfsfólk skóla hefur upplýsingaskyldu gagnvart forráðamönnum nemenda yngri en 18 ára. Þó ber þeim að tilkynna til barnaverndaryfirvalda ef grunur er um brot á 16. og/eða 17. gr. laga nr. 80 frá 2002.

Starfsfólk skóla skal virða ákvörðunarrétt forráðamanna ósjálfráða nemenda og hafa ekki samband um málefni nemanda við sérfræðinga utan viðkomandi skóla nema slíkt sé óhjákvæmilegt til að tryggja velferð og rétt barnsins. Starfsfólki skóla ber að hafa samvinnu við forráðamenn eftir þörfum og gæta þess að upplýsingar sem þeir veita forráðamönnum séu áreiðanlegar og réttar. Skólinn upplýsir forráðamenn nemenda undir 18 ára aldri um skólasókn barna sinna og afskipti sem skólastjórnendur hafa af þeim t.d. vegna brota á skólareglum.

Við FVA starfar foreldraráð. Formlegt samstarf skólans við forráðamenn sem hóp er í samráði við stjórn foreldraráðs.

Í upphafi hvers skólaárs fræðir skólinn forráðamenn nýnema um starfshætti sína.

Forráðamenn geta fengið viðtalstíma hjá kennurum, náms- og starfsráðgjöfum og stjórnendum ef þeir vilja ræða skólagöngu barna sinna.